Robot TMR

 

Nowy Robot TMR sporządza paszę i dostarcza ją do różnych grup zwierząt

Mieszanie odbywa się za pomocą przenośnika łańcuchowego. Dodatkowo w środku zbiornika zastosowano ślimak, ktory miesza paszę w poziomie.

Dzięki takiemu systemowi mieszania, szybko i łagodnie powstaje homogeniczna mieszanka.

Dno zbiornika zostało zaprojektowane półokrągło, więc mieszanie i rozładunek nie wymagają dużej mocy - wystarczy silnik 2,2 kW.

Zużycie elektryczności jest niewielkie , nie potrzebne są dodatkowe inwestycje w system instalacji elektrycznej.

Elektryczność dostarczana jest do Robota za pomocą szyny przewodzącej zamocowanej równolegle do szyny transportowej.

 

System zarządzania Pellon Graphics w robocie TMR

 • Łatwo adaptowalny do różnych warunków pracy
 • Nielimitowana liczba grup na dowolnie programowanych miejscach
 • Duża liczba wersji językowych, przejrzyste menu bazujące na interfejsie użytkownika oraz graficzny obraz procesu
 • Łatwy w użyciu system, zmiany wchodzą w życie od razu po zatwierdzeniu
 • Różne metody programowania mieszanki, również bazująca na zawartości suchej masy
 • Dozowanie z dwóch stron robota
 • Precyzyjne pobieranie komponentów i mieszanie oparte na odważaniu, możliwość karmienia pojedynczych zwierząt

 

 • 16 różnych receptur
 • 24 komponenty
 • Pobieranie komponentów aktywowane bezprzewodowo jako standard
 • Do 180 czasów karmienia /dzień
 • Aktywne czasy karmienia, karmienie różnymi mieszankami może być zdefiniowane i wykonywane bez przerw pomiędzy poszczególnymi operacjami
 • Automatyczne mieszanie więcej mieszanki jeśli karmienie wymaga więcej niż jeden pełny ładunek
 • Uniwersalne funkcje np. „nasiąkanie” mogą być wprowadzone do receptury
 • Elastyczne mapowanie trasy, system ma możliwość zoptymalizować trasę przejazdu po okręgu i zarządzć nielimitowaną liczbą rozgałęzień
 • Rozwiązania do sterowania zewnętrznym wyposażeniem takim jak drzwi, zasuwy.

Opcjonalne wyposażenie

 • Wiadomości tekstowe w sytuacja ch awaryjnych
 • Połącznie WLAN z obrazem procesu umożliwja wprowadzanie zmian również w trakcie karmienia bez przerywania pracy robota
 • Wykrywanie przeszkód które zatrzymuje robota jeśli wykryje przeszkodę przed urządzeniem oraz automatycznie uruchomi gdy przeszkoda zostanie usunięta
 • Automatyczny system smarowania łożysk

 

 

 

 

 

 

Informacje techniczne

 • 200 – 300 krów w zależności od ilości grup oraz mieszanek
 • Szerokość 1330 mm
 • Długość 3020 mm
 • Wymagania dotyczące pasz: pasze objętościowe muszą być rozdrobnione do 10 cm długości