Robot Pellon do treściwych

Inwestycja, która zwraca się w ciągu roku

Jeśli przeciętny przyrost mleczności będzie 600kg to w gospodarstwie z 40 krowami można udoić 24 000kg mleka rocznie więcej.

Ten przyrost przy przeciętnej cenie mleka pozwoli spłacić w rok całą inwestycję.

Tego rodzaju zyskowną inwestycję trudno znaleźć w jakiejkolwiek innej branży.

Najważniejsze przyczyny wzrostu mleczności:

1. Dokładne dozowanie

Zgodnie z wynikami badań, dokładne zadawanie paszy powoduje przyrost mleczności
o 200kg na jedną krowę w ciągu roku.

Dodatkowa korzyść jest osiągana dzięki poprawieniu skuteczności inseminacji I skróceniu okresu międzywycieleniowego.

Według tych samych badań udowodniono, że okres międzywycieleniowy był krótszy o 22 dni, skutkując większą ilością dni produkcyjnych w ciągu roku.

2. Efekt zwiększenia częstotliwości odpasów

Zwiększenie częstotliwości opasów wyraźnie zmiejsza wahania kwasowości w żwaczu. Łatwo to zauważyć zwiększając częstotliwość opasów z przeciętnie dwóch dziennie do dokładnie odmierzonych sześciu porcji paszy treściwej.

Zdrowotność stada znacznie się poprawia i kwasica oraz zaburzenia żywieniowe są łatwe do wyeliminowania

 

 

 

Dwustronne zadawanie paszy (2W)

Dodatkowy boczny przenośnik śrubowy bądź taśma zamontowane są u spodu Robota Pellon do Treściwych gwarantują oryginalne, precyzyjne dozowanie paszy.

 

 

 

Porusza się nawet w ciasnych pomieszczeniach

Pellon Robot został przystosowany do pracy nawet w niewielkich pomieszczeniach.Promień skrętu
to tylko 50cm.

Mechanizm za pomocą którego porusza się robot, przystosowany jest do panujących warunków (np. boirąc pod uwagę kompensację poślizgu i jest bezpieczny dzieki unikalnej przekł. ciernej.

Możliwe jest także poruszanie się robota poniżej rurociągu mlecznego.

 

 

Więcej korzyści do uzyskania:

1. Zmniejszenie start paszy

Nie zjedzone porcje paszy, rozrzucone przez bydło i unoszące się w powietrzu jako kurz powodują straty paszy. Zadawanie jednorazowo dużych porcji paszy powoduje straty rzędu 5-15%. Używając małych dokładnie odmierzonych porcji można znacznie ograniczyć straty.

2. Ciągłość karmienia

Jeśli karmienie jest kontrolowane przez komputer pasza jest dostarczana zgodnie z zaprogramowanym schematem niezależnie od tego, kto pracuje
w oborze.

 

 

 

 

 

Właściwości

Pellon 300

Pellon 400

Pellon 600

Pellon 2W 400/600

Komponenty:

1-4 różne pasze

1-4 różne pasze

1-4 różne pasze

1-4 różne pasze

Długość, cm:

70

110

110

110

Szerokość:

80

80 80 110

Wysokość:

145

145 165 175/195

Waga:

80

90 120 100/130

Promień skrętu:

R50

R50

R50

R50

Pojemność:

270/2 rehua

390/4 600/4 400/600/4

Akumulatory:

2 żelowe

2 żelowe

2 żelowe

2 żelowe

Pastuch elektryczny:

 tak

tak

tak

tak