Pellon Karmnik Babymix

Ponad 1 kg dziennego przyrostu cieląt dzięki Systemowi Odpajnia Cieląt Pellon

Pellon Karmnik Babymix najbardziej prouktywny system odpajania cieląt dedykowany dużym stadom (wydajność odpajania ponad 150 cieląt)

 

 Przygotowywanie paszy na grupy. Wolne karmienie i dostępne materiały użyte do zyskownego zastosowania.

 

Opcje:centralne karmienie na komory lub grupy

 

 

Pellon Graphics manages the preparation of feed. 

 


A nipple row for 4 to 7 nipples cleanable from outside of the department.