Linia paszowa typu S

Linia paszowa typu S – Automatyczne karmienie kiszonkami

 

Dzielenie i dydtrybucja wymaganej dziennej dawki kiszonki – pozwala na równoległe skarmianie różnych rodzajów kiszonek w gospodarstwie

 

Specyfka system karmienia kiszonkami w gospodarstwie

 

Technologia automatycznego dozowania i dystrybucji kiszonek kontrolowana przez system sterujący Graphics. Można na nim pracować z komputera sterującego lub komputera stacjonarnego.

Linia paszowa S zapewnia adekwatne dozowanie kiszonki

 

Jeśli karmienie w gospodarstwie oparte jest o skarmianie dużych ilości kiszonki z dużą częstotliwością urzązenia załadowcze pomagają uporać się z tą ciężką pracą. Dwie dzienne porcje są zmagazynowane w urządzeniach załadowczych. Urządzenia ładujemy za pomocą ładowarki. Całkowity czas niezbędny do ładowania kiszonki to 20 do 30 min dziennie w zależności od lokalizacji silosów. Wielkość urządzeń załadowczych należy dobrać na podstawie zużycia kiszonki.

 

Modularne urządzenie DFD jest precyzyjnym dozownikiem pociętej kiszonki wyposażonym w głowicę wyładowczą z podwójnymi wałkami. Pociątą kiszonkę ładujemy na urządzenie załadowcze ładowarką, urządzenie DFD jest sterowane zdalnie włączjąc w to funkcję Rewersu.

 

 Do pocięcia sianokiszonki w belach potzrbny jest rozdrabniacz do balotów. Jeśli nie używamy rozdrabniacza bel potrzebny będzie mieszlnik rozdrabniający Cutmix. Optymalne karmienie kiszonką wymaga co najmniej dwóch urządzeń załadowczych.

 

Aby skarmić duże ilości kiszonki należy zwiększyć częstotliwość karmienia. Dystrybucja kiszonki na stół paszowy jest kontrolowan poprzez system Graphics. System sterujący bierze pod uwagę potrzeby pojedynczej krowy przy dozowaniu na grupę.Dzienna zmiana porcji wchodzi w życie od razu po zatwierdzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taśma do Karmienia lub FreeStallRobot dostarcza właściwą dawkę paszy na stół paszowy. Pasza jest odważana dla właściwej grupy karmienia z dokładnością o 100 g. Podawanie paszy tak często jak to możliwe powoduje że nawet najbardziej nieśmiałe zwierzęta otzrymają odpowiednią do potrzeb porcję paszy i będą miły czas aby w spokoju zjeść. W Finlandii podawanie paszy nawet 15 razy w ciągu dnia stosuje się w wysoko wydajnych stadach. Stała dostępność świeżej kiszonki poprawi ruch krów w oborze z robotem udojowym i zwiększy dostępność paszy na stole paszowym.

 

 W modelu kuchni paszowej do Lini karmienia S karmienie paszą treściwą odbywa się poprzez robota udojowego lub hale udojową.W oborch Pellon wyposażonych w tylne bramki podawanie paszy treściwej może być kontrolowane poprzez system produkcyjny.

Krowy mogą przemieszczać się pomiędzy grupami paszowymi w zależności od wydajności

 

Rekomendujemy stacje paszowe również dla krów zasuszonych oraz jałówek. Krowom zasuszonym można podawać dodatki mineralne i specjalne pasze dla krów przed ocieleniem, jałówki natomiast przyzwyczają się do stacji paszowej i po ocieleniu gdy przejdą do grupy laktacyjnej będą bez problemów korzystać ze stacji paszowych.