Automatyczne Systemy Karmienia

System karmienia stworzony aby spełniać potzreby każdej obory:

Umożliwia różne opcje karmienia dzięki następującym:

Różnym rodzajom pasz objętościowych

  • produkcyjna kiszonka + kiszonka włóknista/słoma lub kiszonka z całych ziaren

Różnym komponentom

  • System sterowania Graphics może sterować do komponentami w liczbie do 24
  • Np. śruty, kiszonki, młóto browarniane, wywar gorzelniany, wysłodki

Różnym kombinacjom

  • Receptury pasz mogą być tworzone/implementowane na grupy żywieniowe

Pozwalając użytkownikowi na wybór ilości karmień w ciągu dnia

  • Świerzo wymieszana, smaczna pasza dla krów dojnych podawana na bieżąco
  • Dla krów dojnych zalecane jest karmienie co najmniej 8 razy w ciągu doby
  • Właściwie zaprogramowane karmienie może wpływać na rytm krów w oborze
 

 

Zarządzanie różnymi sytuacjami karmienia:

Umożliwia karmienie zgodnie z wydajnością

  • karmienie wg potrzeb

Umożliwia karmienie które wspiera cele

Przygotowywuje zaprogramowaną mieszankę na czas karmienia oraz na grupę

  • minimalizuje straty paszy

Koryguje mieszankę mieszankę wszystkich mieszanek bazując na masie (kg) głównej paszy objętościowej

Zużycie paszy może być monitorowane=magazyn zawsze na bieżąco