Systemy karmienia do obór uwiązowych

Roboty Pellon

Ze względu na ich zminimalizowany kształt, Roboty Pellon Do Zadawania Pasz Treściwych doskonale sprawdzają się nawet
w małych przestrzeniach.

Przeczytaj więcej...

Robot Pellon do treściwych

Ten przyrost przy przeciętnej cenie mleka pozwoli spłacić w rok całą inwestycję. Przeczytaj więcej...

Pellon Moduł DFD

Od urządzenia załadowczego na korytarz paszowy. Czytaj więcej...