Käytämme evästeitä sivuston toiminnan optimoimiseksi ja kävijätilastointiin. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt tämän. LisätietojaOK
Huolto Myynti Varaosat
Pellon

BioSampo

Sika- tai nautatilalla osa mittakaava edusta menetetään tehottomalla lannankäsittelyllä. On edullista levittää lanta lähelle tilakeskittymää. Lantamäärän kasvaessa peltoalueita joudutaan hyödyntämään kauempaa ja tällöin logistiikkakustannukset kasvavat merkittäviksi. Jossain tapauksessa lantamäärän lisääntyminen saattaa olla jopa esteenä laajentamiselle. Pellon on kehittänyt vuosien aikana ainutlaatuisen ja patentoidun lannankäsittelyjärjestelmä, joka tarjoaa ratkaisun kestävään lannankäsittelyyn.

 

Pellon BioSampo jakaa lannan ravinteet seuraavasti:

• Fosfori ja orgaaninen typpi kiintojakeeseen

• Liukoinen typpi nestejakeeseen

• sekä tuottaa väkevää nestemäistä typpilannoitetta

 

BioSampo -laitteistolla saavutetaan seuraavat edut:

• Mullistaa tilan lantalogistiikan

      • Vähemmän lietteensiirtoa

      • Tehostaa työajankäyttöä sesongilla

• Tehostaa ravinteiden hyödyntämistä tilalla

     • Typen haihdunta vähenee

• Poistaa lietelannasta hajun ja bakteerit

• Vähentää merkittävästi tilan ammoniakkipäästöjä

• Tuottaa lämpöenergiaa

• Jatkuvatoiminen ja modulaarinen

• Helppokäyttöinen ja täydellisesti automatisoitu

 

   Biosampolaitteisto

 

 

 

 

Tehokkuutta lantalogistiikkaan

BioSampo tehostaa lannan sisältämien ravinteiden käyttöä, mutta myös helpottaa lantalogistiikka. Yleensä fosfori on karjatiloilla ongelmallisin ravinne, sillä se rajoittaa ensimmäisenä lohkokohtaista levitysmäärää.

Kun fosfori erotetaan kokonaismäärältään vähäisempään kuivafraktioon, voidaan fosfori kuljettaa tehokkaasti edemmäs tilakeskuksesta. Nestejae puolestaan voidaan levittää lähellä tilakeskusta oleville pelloille.

Tilakohtainen ravinnejakauma saadaan lanta-analyysillä.

 

 Fraktioidut tuotteet ravinnejakauma (sika)

 

BioSammolla tuotetut fraktiot ovat:

Kuivaosa:

 • Ravinnerikas lannoite; sisältää raakalietelannasta lähes kaiken fosforin ja orgaanisen typen
 • Fosfori kasvien kannalta käyttökelpoisessa muodossa
 • Vähentää nestefraktion määrää noin 15-20 %.
 • Itsestään kompostoituva, hajuton ja kasattava
 • Suuri kuiva-ainepitoisuus, varastointi ilman erityistoimia
 • Parantaa maaperän humuspitoisuutta
 • Soveltuu erinomaisesti perustettaville nurmille
 • Sopivaa myös muuhun maanparannukseen, missä ravinteita tarvitaan
 • Erinomaista materiaalia biokaasutukseen
 • Helppo kuljettaa ja myydä

 

Nesteosa:

 • Lähes hajuton nesteosa
 • Pienempi lietelannan typenhävikki
 • Tarkempi ravinneanalyysi ja levitys
 • Korkea pH
 • Soveltuu erinomaisesti nurmien ja viljojen lannoitukseen
 • Hajunpoistoyksikössä mahdollisuus lämmöntalteenottoon
 • Vähemmän lietteen varastointia ja levittämistä
 • Parempi imeytyvyys kasvustolle
 • Hellävaraisempi kasveille
 • Pienempi energian tarve pumppauksessa ja jakelussa
 • Mahdollista typen lisäpoistoon strippaamalla
 • Mahdollista sadettaa pellolle

 

 

Kuivaosa on tasalaatuista ja  

se kompostoituu nopeasti 

Sadetuslaitteisto 

 

Ammoniumsulfaattiliuos:

Ravinnerikas typpilannoite; typpeä 12-14 % ja rikkiä 12-16 %

    • Soveltuu täydennyslannoitteeksi

        • Riittävä rikin saanti varmistaa kasvin typen hyväksikäytön ja nostaa valkuaista

    • Mahdollista levittää kasvinsuojeluruiskulla

    

    
   Sulje sivuvalikko